info@podofyzio.cz
+420 728 168 693

CO JE FYZIOTERAPIE?

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.

U NÁS V ORDINACI

Jak fyzioterapie probíhá u nás v ordinaci?

Nejdříve najdeme společný termín pro objednání.

Při první návštěvě si promluvíme o tom, co Vás k nám přivádí, odebereme anamnézu, abychom nepodcenili případné spojitosti s dávnými úrazy či jinými důležitými skutečnostmi. Poté na stejné návštěvě proběhne vstupní kineziologické vyšetření/diagnostika, kde používáme speciální postupy, testy a měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, vyhodnocení pohybových vzorů, jak staticky tak i dynamicky. A podle těchto diagnostických postupů a jejich výsledků stanovíme terapeutický plán, na kterém je potřeba, abychom se podíleli jak my, tak ale i Vy!

Bez Vaši aktivní účasti na terapii, a to i té domácí, dojdeme jen ztěžka k cíleným výsledkům, které jsou poté tak fajn, co myslíte? 🙂 Při terapiích používáme různé pomůcky (balanční podložky, rollery, posilovací gumy, overbally, gymbally, kinesiotaping, pěnové míčky, atd.). Pomůcek je nespočet a dají se různě kombinovat. Pochopitelně terapie nemusí probíhat jen s pomůckami, leckdy stačí jen vlastní tělo a podložka, ani ta někdy není potřeba. Ke všem pacientům přistupujeme zcela individuálně a empaticky.

Za dobu mé praxe a práce s dětmi, jsem se naučila, že u dětí je potřeba fyzioterapii proměnit tak trochu na „hru“, aby děti terapie bavila. Pak jsou totiž i výsledky dosaženy mnohem dříve a lépe.

U dospělých, protože sama vím, že velmi často je problém s časem, se snažím tedy spíše o společnou úpravu pracovního prostředí, korigovat sed během dne v zaměstnání, v autě, a mnoho dalšího, co lze zapojit do běžného dne a přitom pozitivně ovlivňovat Váš zdravotní stav. Cvičení je pochopitelně nutnou součástí terapie, ale vše se dá přizpůsobit, aby byly spokojené všechny strany. A to se vyplatí :)!

 

Copyrights 2021 podofyzio.cz. Veškerá práva vyhrazena.