info@podofyzio.cz
+420 728 168 693

Fyzioterapie je zdravotnický obor, který může provádět pouze osoba, která získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. V současné době lze tuto odbornost získat pouze vystudováním vysoké školy v daném oboru.

Jedná se o diagnostiku, prevenci a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Fyzioterapie nahlíží na lidské tělo komplexně. Funkční poruchy určitých segmentů se mohou řetězit nebo mít původ kdekoliv na těle. Samotné bolestivé místo může být velice vzdáleno od původce problému.

Fyzioterapie nabízí mnoho léčebných postupů, které by měl samotný fyzioterapeut správně zvolit a aplikovat. Důležitou roli zde hraje také aktivní účast pacienta na své terapii. Cílem je vždy nejlépe trvale, efektivně a v co nejkratší možné době pomoci pacientovi ke zdraví.

Při vstupním vyšetření se obvykle jako první odebírá anamnéza, poté si fyzioterapeut metodicky vyšetří celé tělo aspekcí, palpací, rozsahy kloubů aktivní/pasivní, svalovou sílu a další. Podle výsledků se zvolí cíl a plán terapie.

Samotná terapie je již velice individuální dle stavu a potřeb pacienta. U nás v ordinaci používáme moderní rehabilitační postupy a pomůcky, které nám pomáhají k dosažení tížených výsledků. Obrovský rozdíl vidíme u pacientů, kteří se zapojují do terapie svou aktivní domácí účastí, v opačném případě je mnohdy terapie velmi náročná a zdlouhavá.

Podiatrie vs. podologie, jaký je rozdíl?

Oba tyto obory se velice prolínají, vlastně všechny tři obory, když přidám ještě fyzioterapii. Podiatrie je obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou nohou. V roce 2001 byla založena Česká podiatrická společnost, která se od začátku snaží sdružovat lékaře, fyzioterapeuty, pedikéry a některé výrobce obuvi. Podologie je preventivní a rekondiční komplexní péče o nohy. Pro tento obor existuje Česká podologická společnost, zal. 2013. sdružující taktéž fyzioterapeuty, pedikéry, lékaře apod. Samotný rozdíl je tedy hůře definovatelný.

Já osobně mám absolvované odborné školení, kurzy jak v oboru podiatrie, tak i podologie. A to jak pro dospělé pacienty, tak i pro děti.

Vstupní vyšetření v mé ordinaci probíhá podobně jako vstupní fyzioterapeutické nebo-li kineziologické vyšetření. Více se zaměřuji na diagnostiku nohy, nicméně tělo nelze rozdělit na části a vyšetřovat jen jednu. V praxi to tedy je ve většině případech tak, že si vyšetřuji celé tělo s více speciálními testy na nohy a také provedu diagnostiku na speciálním přístroji – podoskopu, případně i na běžícím páse.

Terapie je zvolena opět dle výsledků všech testů a metodik vyšetření. Volí se speciální cviky na nohy, celé dolní končetiny i dokonce na celé tělo. U dětí se snažím terapii provádět spíše hrou. V případě potřeby a po konzultaci s pacienty vytvářím individuální stélky do bot nebo silikonové korektory.

Tyto funkční fyziotréninky vyplynuly tak nějak samy z mé praxe. Velmi často se totiž setkávám se sportovci, kteří se na mě obrátí ať už z preventivního nebo akutního důvodu a zaměřujeme se u nich na přesné, pomalé, koordinované provedení pohybů, které pak začleňují do svých sportovních a jakýchkoli jiných aktivit.

Záhy jsem pak zjistila, že ve svých terapiích často propojuji fyzioterapii se sportem – funkčním tréninkem, kterému se v podstatě věnuji celý život a tak mi to dávalo smysl. Nicméně je to specifická terapie, která si říkala o nové zařazení a tak jsem začala vytvářet „nový druh“ terapií nebo chcete spíš, fyziotréninků.

Vhodné jsou jak pro děti i dospělé, sportovce, ale i nesportovce. Fyziotrénink vytvořím na míru komukoliv, kdo se chce jen správně hýbat, zapojit tělo jako celek, kompenzovat své pracovní nebo sportovní aktivity a přitom spojit příjemné s užitečným: fyzioterapie + trénink = skvělá volba.

 

Kinesiotaping vyvinul japonský lékař a chiropraktik Dr. Kenzo Kase v 70. letech 20. stol. V 90. letech se technika dostala do Evropy, kde se začala uplatňovat hlavně ve fyzioterapii, sportovní medicíně a dalších oborech.

Kinesiotapy jsou zhotoveny ze 100% bavlny bez dalších přídavků jako jsou například latex, jakékoliv léky….. Jsou flexibilnější než klasické tapy, tudíž neomezují klienta v běžné denní činnosti ani při sportovním výkonu.

Kinesiotape funguje na neurofyziologickém principu, kdy přes receptory z kůže vede vzruch do centrálního nervového systému „CNS“ (mozek, mícha). CNS zpracuje informaci o „tapu“ nalepeném na kůži a pošle ji zpátky do svalu, který dle odpovědi upraví své napětí. 

Ve fyzioterapii se kinesiotape používá pro snížení bolesti, úlevu od chronických i akutních stavů pohybového aparátu, uvolňuje přetížené tkáně a zvyšuje napětí v oslabených tkáních, stabilizuje klouby a pomáhá při léčbě lymfatických obtíží snížením otoků.

Už jste někdy viděli sportovce s těmi různobarevnými pásky nalepenými na těle? Tak to je přesně toto :)!

Aplikace suché jehly do spoušťového bodu (tzv. trigger pointů) způsobí ve svalovém vláknu akutní reakci spojenou se zvýšeným prokrvením a látkovou výměnou, což následně vede k uvolnění svalových vláken. Při samotné aplikaci může pacient cítit  brnění, mravenčení a nebo i pocit pálení až do vzdálenějších míst na těle. Po aplikaci suché jehly je analgetický účinek buď okamžitý nebo může pacient cítit bolest v daném místě a okolí ještě i 3-5 dní. Pacienti popisují bolest jako „modřinu na svalu“. Po uplynutí této doby by měla bolest zmizet a společně s ní i ta, se kterou pacient původně přišel. I zde si neodpustím poznámku, že bez aktivní účasti, cvičení a úpravě pohybových vzorů, nebude mít ani tato metoda, většinou dlouhodobý účinek.

Individuální výroba stélek – v mé praxi nejvíce využívám stélky Formthotics a Vasyli medical. Tyto stélky se dají vytvarovat, podlepit pelotami či obrousit přesně na míru danému pacientovi. Individuální stélky by neměly člověka omezovat, naopak by měly nohám dávat impulzy pro správnou aktivaci svalů, a to nejenom v oblasti chodidla samotného, ale i ve vyšších etážích celé dolní končetiny a osového orgánu těla (pánev, páteř). Dají se vyrobit téměř do každé obuvi, ať už je to běžecká obuv, pracovní, lodičky, kozačky a nebo speciální sportovní obuv.

Indikace k výrobě stélek je různá: větší komfort nohy, úprava zapojení svalů, zlepšení držení těla a mnoho dalších.

Určitě je zapotřebí i aktivní cvičení, které Vám stélky nevynahradí. Je potřeba je brát spíše jako dopomoc při aktivní terapii.

Individuální silikonové korektory vytvářím hlavně na korekci deformit prstů na nohách. Používám hmoty od značky Ruck. Korektory jsou velmi příjemné a přinášejí úlevu od bolesti téměř okamžitě. Společně s aktivním cvičením se dá dosáhnout u některých deformit a bolestivých stavů velmi pěkných výsledků.

 

 

Copyrights 2021 podofyzio.cz. Veškerá práva vyhrazena.