info@podofyzio.cz
+420 728 168 693

Vadné držení těla (nejen) dětí

Možná by bylo dobré začít tím, co se myslí výrazem správné držení těla. Jde o vzpřímený stoj, optimální rozvoj svalstva, jeho přiměřené napětí a přirozené esovité zakřivení páteře. Vadné držení těla (VDT) se netýká samozřejmě jen dětí, ale i dospělé populace. Mezi nejčastěji vídané poruchy držení těla patří tzv. horní zkřížený syndrom (předsun hlavy, kulatá záda, protrakce ramen), dolní zkřížený…

Continue

Copyrights 2021 podofyzio.cz. Veškerá práva vyhrazena.